top of page

Big Think In A Little Thing / 2014 

Big Think In A Little Thing 1/8

Love and Marriage

Big Think In A Little Thing 2/8

Do Your Favorite

Big Think In A Little Thing 3/8

Without Stereotype

Big Think In A Little Thing 4/8

Camping Everywhere

Big Think In A Little Thing 5/8

Dress You Like

Big Think In A Little Thing 6/8

Without Age Boundary

Big Think In A Little Thing 7/8

Do Your Farorite / Without Stereotype

Big Think In A Little Thing 8/8

Be Yourself

Please reload

Yuan Ze University Information Communication Graduation Exhibition Propaganda

 

Team Leader Sharon Lee

 

Director  Chih Hsuan Lo

Photographer  Tsai Ya Hsin, Wei Lu Fang

Script by Meng Ju Chiang, Ya-Hui Kuo, Chun Wei Hsu

Post-Production by Sharon Lee, Pi Wang, Yu Fen Huang

Production Associate  Queenie Wu, Box Ho, Hsueh Yi Chuang


Yuan Ze University / Information Communication / Taiwan 2014

bottom of page